ПРИЕМ

Публична лекция на проф. дтн инж. Николай Вълканов

На 11 май 2022 г. от 11.00 часа в зала „Аула Максима“ ще се проведе публична лекция на проф. дтн инж. Николай Вълканов на тема „70 години Минстрой“. Молим всички желаещи да присъстват, предварително да се запишат в Деканата, тъй като местата са ограничени