ПРИЕМ

Публична лекция на проф. Илия Гърков – Изп. Директор на Дънди Прешъс Металс.

На 24. 02. 2022 г. (четвъртък) от 9.00ч. в зала 303 се проведе публична лекция на проф. Илия Гърков – Изп. Директор на Дънди Прешъс Металс.

На срещата присъстваха студенти и преподаватели от МГУ, като бяха дискутирани актуални за минния бранш въпроси.

Проф. Гърков представи част от историята на компанията, проблемите и предизвикателствата пред бизнеса. Акцентът бяха новостите в технологично отношение за подземен и открит добив.

Интерес за студентите представляваха възможностите, които компанията предлага за стаж, обучение и кариерно развитие.