ПРИЕМ

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е преизбран за ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев бе преизбран за ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) за периода 2023-2027 г.

На проведеното тайно гласуване на Общото събрание на МГУ проф. Копрев получи 89% от гласовете на членовете на събранието и застана начело на висшето учебно заведение за втори мандат.

„Искам да ви насърча да продължите да работите със същата страст и ангажимент. Нека продължим да създаваме нови възможности за нашите студенти и да насърчаваме иновациите и научните изследвания.

Само чрез обединението на нашите сили и идеи можем да постигнем още по-големи постижения и да утвърдим репутацията на МГУ „Св. Иван Рилски“, призова проф. Копрев. Той представи пред академичната общност новата си мандатна програма, като открои приоритетните области за посоката на развитие на университета през следващите четири години – образователна и учебна дейност, финансова сфера, развитие на кадровия потенциал и неговата социална сигурност, научни и иновационни дейности и международно сътрудничество.

Общото събрание на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ единодушно прие годишния доклад на ректора за състоянието и дейността на МГУ за периода февруари 2023-декември 2023 година.

Бяха избрани председател и заместник-председател на Общото събрание на МГУ, Контролен и Академичен съвет.