ПРИЕМ

Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 16.11.2021 г. в онлайн среща бе даден стартът на Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Бенефициент на проекта е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, съвместно с партньорите Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), които се обединяват около общата цел да модернизират и повишат качеството на обучението по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“.

Асоциирани партньори по проекта са:

  • Института по минно дело и специално гражданско строителство към Техническия университет във Фрайберг, Германия;
  • Минно-геоложки Факултет към Университета в Загреб, Хърватска;
  • Университета в Рига, Латвия;
  • Университета на Алабама в Хънтсвил.

На срещата присъстваха: проф. д-р Ивайло Копрев (Ректор на МГУ), Илиян Илиев (Координатор проект за МГУ), доц. д-р Росица Давидова (Зам.-ректор на ШУ), проф. д-р Чавдар Сотиров (Зам.-ректор и Координатор проект за ШУ), проф. д-р Христо Христов (Декан на Факултет по технически науки и Координатор Магистърски програми за ШУ), проф. д-р Събин Иванов (Зам.-декан на Факултет по технически науки в ШУ), доц. д-р Евгени Стойков (Ръководител катедра „Геодезия“ в ШУ), доц. д-р Пламен Михайлов (катедра „Геодезия“ в ШУ).

Участниците в срещата се обединиха около 13 амбициозни дейности, свързани с разработване и въвеждане на съвместни учебни програми, закупуване на специализиран софтуеър, обучения на преподаватели, специализации в асоциираните партньори, кариерно консултиране и ориентиране на студенти, създаване на мрежи от кариерни центрове и студентски клубове за развитие на предприемачески и презентационни умения, изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, входяща мобилност с цел привличане на чуждестранни преподаватели и др.

Продължителността на проекта е 30 месеца (юли 2021 – декември 2023 г).

 

Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“