ПРИЕМ

Стартира Национална програма на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“

Министерски съвет одобри Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (Решение №206/07.04.2022 г.). МГУ „Св. Иван Рилски“ е един от бенефициентите по програмата.

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ (МУПД-2) е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ).

Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).