ПРИЕМ

Прием на документи за стипендии – летен семестър 2022/2023

Срокът за подаване на стипендии за летен семестър на учебната  2022/2023 г. е от 17.03.2023 г. до 24.03.2023 г. до 16:00 часа.

Стипендиите се отпускат на студенти – български граждани, приети в редовна форма на обучение, с изключение на записаните в ОКС „магистър” и в ОКС „бакалавър“ срещу заплащане (по чл.9, ал.3, т.6, буква “б“ и чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО).

Необходими документи за стипендия по успех са Молба-декларация (образец), като успехът, посочен във формуляра, се заверява от сектор Учебна дейност на съответния Деканат. При подаване на документи за стипендии без ограничения се изискват надлежно попълнена Молба -декларация (образец) и документ, удостоверяващ настъпило събитие.

Окончателното класиране ще бъде обявено на 06.04.2023г. до 17:00 часа и ще бъде публикувано в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Подробна информация ще намерите на сайта:

https://mgu.bg/стипендии/