ПРИЕМ

Среща-презентация на фирма Олимп със студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“

На 21 март 2024 г. в МГУ „Св. Ив. Рилски“ се проведе среща на представители на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД, официален представител на водещи производители на Лични Предпазни Средства в световен мащаб със студенти.

В срещата се включиха студенти от магистратурата „Инженерна безопасност“, както и бакалаври, изучаващи „Техническа безопасност“ през текущия семестър. Управителят на Олимп – г-н Борил Ташев, представи насоките и критериите при избор на Личните предпазни средства, като акцентира върху това колко е важно да бъдат избрани правилните ЛПС за съответната дейност. Той също така отбележи възможностите, които предоставя Олимп ЕООД за започване на работа и за кариерно развитие на студентите, завършили нашия университет.

Олимп.1
Олимп.2
Олимп.3