ПРИЕМ

Последна лекция и възможност за участие в хакатон

Предстоят лекция на тема „Справедлив енергиен преход в България“ на 31-ви май и хакатони по проект Panda Labs Junior за справедлив преход на 18-19 юни 2022 г. в гр. София (срок за регистрация до 31-ви май)

Panda Labs Junior за справедлив преход е общ проект на WWF България, Junior Achievement България, WWF Адрия-Сърбия, Junior Achievement Северна Македония и Eco team Черна гора. Основната му цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави. Проектът насърчава възобновяемата енергия, енергийната ефективност, кръговата икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата.

На 31.05., от 16.30 ч., в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, предстои да се проведе лекцията Справедлив енергиен преход в България с лектор д-р Мария Манолова от Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и автор към платформата „Климатека“. Линк за регистрация: https://bit.ly/3FgqUNt

Участието в лекцията ще даде възможност на участниците в нея да кандидатстват за участие в два тематични хакатона на 18-ти и 19-ти юни 2022 г., които са част от програмата Panda Labs „Бъдещето на енергията“ на тема „Природни решения за справедлив преход“ и „Устойчиво енергийно развитие във въгледобивните райони“. Всеки хакатон започва с лекции на съответната тема и най-същественото – генериране на иновативни идеи и решения на проблеми от отборите-участници. На всеки хакатон ще бъде избран най-добрият отбор, за който има осигурени награди – 1. участие в международни срещи с участници от хакатони в другите държави, 2. безплатно участие в пре-акселераторската програма Beyond на JA България и дъщерната ѝ компания The Edge: R&D, в който спечелилите отборите могат да разработят идеите си на практика и 3. посещение на Европейската комисия в Брюксел.

Ако твоят отбор представи на хакатоните най-иновативната бизнес идея, ще получи награда и възможност за участие в регионална среща, в която ще вземат участие отбори от Македония, Черна Гора и Сърбия. Твоят екип ще бъде оценяван по това колко добре работи заедно, колко иновативна е вашата идея и до каква степен тя може да се приложи в реални условия. Ще следим също и с какво всеки един от вас допринася за изпълнението на задачата.
С попълването на тази регистрационна форма кандидатстваш за участие в един от хакатоните, които ще бъдат посветени на темата за „Бъдещето на енергията“. Хакатоните се провеждат под формата на събития, в които  участници от различни отбори, за ограничен период от време, генерират иновативни решения, свързани с околната среда.

Ако всичко това ти звучи интересно…

Ако имаш интереси в сферата на науката; технологиите; иновациите; предприемачеството; устойчивото развитие на бизнеса; зелените идеи или опазването на околната среда…
Ако искаш да работиш в екип с ученици от въгледобивни райони на Бобов дол, Кюстендил и Перник, за създаването на устойчиво развитие и зелени идеи в подкрепа на справедливия преход…

Значи ти остава само да попълниш регистрационната форма!

Ние от WWF България и JA България силно вярваме, че няколко глави мислят по-добре от една, затова участието ти в Panda Labs ще бъде като част от отбор. Екипът на Panda Labs ще ти съдейства да сформираш екип, в който заедно с други участници да работите по обща цел. Задължително условие за всеки отбор е да бъде от 3 до 5 участника.

Попълването на регистрационната форма, както и самото участие, се случва индивидуално от самия кандидат-участник.

При голям интерес и брой кандидатури, WWF Bulgaria си запазва правото да изпрати допълнителна задача на одобрените на първи етап кандидати.

„Бъдещето на енергията“ е част от иновационния проект Panda Labs Junior for Just Transition и се осъществява с финансовата подкрепа на EU Climate Change Initiative (EUKI).