ПРИЕМ

Н. Пр. Mачей Шимански – посланик на Република Полша на посещение в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 23.03.2023 г. посланикът на Република Полша в Република България – Н. Пр. Мачей Шимански посети Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

По покана на проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, посланикът на Р Полша разгледа кампуса на МГУ – част от залите, музеите и храма. На срещата бяха обсъдени възможности за продължаващо и бъдещо сътрудничество.