Посещение в Професионална гимназия „Васил Димитров“- гр. Мадан

Екип от МГУ „Св. Иван Рилски“ гостува на Професионална гимназия „Васил Димитров“- гр. Мадан, като представи пред възпитаниците й предимствата на обучението в МГУ и възможностите за успешна професионална реализация.

За развитие на висококачествената общообразователна и професионална подготовка в гимназията, Издателската къща към МГУ „Св. Иван Рилски“ дари специализирани учебници, книги и помагала, които да спомогнат на учениците и преподавателите при обучението в направления Добивни и строителни минни технологии, Обогатяване и рециклиране на суровини, Маркшайдерство, Минна електромеханика, Компютърна техника  и технологии и Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителство.

С удоволствие ще съдействаме и за развитието на новата специалност „Хидрогеология и геотехника“, която се изучава в гимназията за първа година.

Благодарим за зареждащата и мотивираща среща с учениците на ПГ „Васил Димитров“, пожелаваме им успех на предстоящите матури и ги очакваме в МГУ за да изградим заедно бъдещото им на знаещи и уверени личности и специалисти!

IMG-6ee9d7af8ce574581f07b9196d48541a-V
IMG-828abe9cfc0fb9e28437670c26583679-V
IMG-d4664848c821c442ef45349c3e9444da-V
IMG-396f61abbf7d4fd390b942a7c8a61dcd-V
IMG-891bfdda7337052e50202d5e135c92ea-V
IMG-fab77a889c4a88c1580629533b636f8c-V
IMG-817c54a1a71f139632990607194e4c93-V
IMG-d4664848c821c442ef45349c3e9444da-V