ПВР школа

valeri-mitkov2

Ръководител
проф. дн. Валери Емилов МИТКОВ CV

Кабинет: МТФ 226
Тел.: 8060279
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com

ВИСША ШКОЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЕРСОНАЛ ЗА ВЗРИВНИ РАБОТИ

Обучаван персонал във висшата школа за подготовка на персонал за взривни работи, съгл. Изискванията на Правилника по безопасност на труда при взривните работи, включващ следните квалификации:

 • ПРОЕКТАНТ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ. ПЪРВА И ВТОРА СТЕПЕН
 • РЪКОВОДИТЕЛ ВЗИВНИ РАБОТИ
 • РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ
 • ПИРОТЕХНИК РЪКОВОДИТЕЛ
 • РЪКОВОДИТЕЛ ВЗРИВНИ РАБОТИ В СМЯНА
 • ВЗРИВНИК
 • ПИРОТЕХНИК
 • ИЗПИТАТЕЛ ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ
 • БРАКОВЧИК
 • ЗАВ.СКЛАД ЗА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ
 • ЛАБОРАНТ ПО ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА
 • МАГАЗИНЕР НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ
 • МАГАЗИНЕР НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ