ПРИЕМ

Откриване на Студентски иновационен център

Днес, 31.01.2023 г., в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше открит Студентски иновационен център.

Центърът ще бъде посветен на развитието и поддържането на иноваторска култура и общност от студенти новатори в МГУ „Св. Иван Рилски“ (МГУ). Основна цел ще бъде превръщането на научните и бизнес идеи на студентите в реалност, чрез достъп до професионални наставници, споделено пространство за сътрудничество и корпоративни партньори от общността.

Студентски иновационен център ще функционира като първи контакт с мрежа от ресурси – ментори, акселераторски програми, инвеститори и компании, като ще подпомага научни и технологични проекти и начинания, ръководени от студенти, на всеки етап – от идея до планиране и реализция.

 

Мисията на Центъра ще се осъществява чрез различни дейности, като организиране на студентски кункурси и състезания по наука и технолоии, подготовка на студенти за национални и международни конкурси за наука, технологии и иновации, култивиране и изследване на идеи, трансфер на технологии и други. Студентски иновационен център ще бъде кулминацията на споделената визия в МГУ, че студентските начинания, научни състезания и проекти са сред най-дълбоките форми на обучение и личностно развитие.

Студентски иновационен център ще отговори на редица нужди, като покрепяне развитието на студенти новатори, свързване на студентите в една общност с иновационната екосистема на България и демонстиране на ангажимент за развитие на иновативни вишисти, както и насърчаване на научното предприемачество, чрез разработване на собствени технологии и подпомагане валидирането им в реална среда.