ПРИЕМ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

Уважаеми колеги,
Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през месец октомври 2021, са готови за разписване от своите притежатели до 26.11.2021г.

Деканат ГПФ