ПРИЕМ

Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес – 2023 г.“

Геологопроучвателният факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ кани всички ученици от 5 до 12 клас да представят познанията си за твърдите и течните полезни изкопаеми и за минералните асоциации, които се срещат по нашите земи.

Конкурсът обхваща две възрастови групи:

  • Първа възрастова група: от 5. до 8. клас
  • Втора възрастова група: от 9. до 12. клас

Възможностите за участие (по избор) са:

  • есе –  обем от 2 до 4 страници, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;
  • презентация – препоръчително до 10 слайда;
  • постер – препоръчителен размер А1, Portrait;
  • цикъл от фотографии -до 10 снимки с кратък обяснителен текст.

Материалите се изпращат на имейл dekangpf@mgu.bg заедно със заглавие,  три имена на участника, навършени години, наименование на училището, име на ръководител, телефон или имейл за връзка.

Крайният срок за участие е 30 април 2023 г.

# Бъди изследовател и не забравяй, че бъдещето на Земята е в твоите ръце!