ПРИЕМ
Наука и бизнес за устойчиво развитие и енергийна независимост на България 3

Наука и бизнес за устойчиво развитие и енергийна независимост на България

На 13.12. 2021 г. в предстоящия за откриване „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ към ТУ се проведе работна среща на тема „Енергиен преход към нисковъглеродна икономика и предизвикателства пред бизнеса и науката“.

Домакин е Технически университет – София в партньорство с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Химикотехнологичен и металургичен университет.

На срещата присъстваха ръководители и представители на най-големите компании и водещи предприятия в страната – Аурубис България АД, Асарел Медет АД, Елаците -Мед АД, КЦМ 2000 АД, Дънди Прешъс Металс Инк, КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, Ей и Ес България, Неохим АД, Стомана Индъстри АД, Мини Марица Изток и др.

В рамките на форума беше презентиран съвместния проект на трите университета – „Проучвания и анализ за възможностите за улавяне, съхранение и преработка на въглероден диоксид и плавна замяна на използването на високо емисионни технологии с такива с ниски въглеродни емисии“ с фокус представяне на технологичен анализ и концепция за енергиен преход с хоризонт 2025-2030 година предвид стартовата позиция на България и възможните темпове на развитие.

Проектът разглежда ключови технологии, гарантиращи  енергийната сигурност на страната в прехода към „зелена“ енергия, максималното запазване на  използването на български енергийни ресурси, осигуряване на конкурентоспособност на индустрията и качеството на живот както и запазване и/или осигуряване на алтернативни работни места в засегнатите региони.