ПРИЕМ
Напусна ни проф. д-р инж. Иван Милев

Напусна ни проф. д-р инж. Иван Милев, Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода 2003 – 2011 г

Тъжна вест!

Напусна ни проф. д-р инж. Иван Милев, Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода 2003 – 2011 г. – изключителен авторитет, уважаван и почитан колега!

Академичната общност на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отдава почит и уважение към значимото дело и паметта на проф. д-р инж. Иван Милев. Като Ректор, проф. Милев извършва интензивна и неоценима работа за актуализиране на вътрешната нормативна уредба на МГУ, в унисон със законовите промени у нас, а като учен работи за успешното развитие и утвърждаване на науката в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на мините и по-конкретно в контекста на електробезопасността. Проф. Иван Милев е Академик на Международната академия на науките по Екология и безопасност МАНЕБ Санкт Петербург, секция „Безопасност“.

Академичното ръководство на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ изказва съболезнования на семейството на проф. д-р инж. Иван Милев!

Поклон пред паметта му!