ПРИЕМ

Тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“

На 15 юни, в Музея на уникалните кристали в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, се състоя награждаването на призьорите в ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“. В годината, в която нашият университет чества своя 70-годишен юбилей, това е едно от 70-те събития в календара, ангажирало любознателни млади хора с любов към богатствата на България.

Конкурсът, който име вече над 10-годишна традиция, протече в четири категории: „Компютърна презентация“, „Постер“, „Есе“ и „Цикъл фотографии“, а учениците бяха разделени в две възрастови групи – 5–8 и 9–12 клас. Постъпиха материали от различни краища на страната: Разград, Кюстендил, Дупница, Велинград, Смолян, Мадан, Белене, Моравица, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Сунгурларе, Пещера, Якоруда и София.

За събитието пристигнаха част от наградените ученици, техните родители и учители. Те бяха приветствани от Декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев, който връчи грамоти на отличените ученици и техните ръководители. След като разгледаха Музея на уникалните кристали, на гостите беше предложена и вълнуваща разходка в света на фосилите, минералите и скалите от кураторките на Музея по геология и палеонтология гл. ас. д-р Елица Зарева и на Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми-гл. ас. д-р Камелия Маринова.