ПРИЕМ

Наградени ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес – 2022 г.“

Наградени ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес – 2022 г.“

Скъпи приятели, информираме ви, че журито на националния ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес  – 2022 г.“, организиран от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, награждава следните участници:

  1. В раздел „Компютърна презентация“:

В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място и грамота – Никол Бекова, ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил;

Второ място и грамота – Аксиния Балканска, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, Разград, с ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Трето място и грамота – Кобе Коларов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Ихтиман, ръководител Цветелина Кибарова.

Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Дилян Йовчев, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр. Разград, с ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Второ място и грамота – Билял Юмеров, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера обл. Пазарджик, с ръководител г-жа Петя Георгиева;

Трето място и грамота – Ажда Илмазова, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр. Разград, с ръководител д-р инж. Христо Терзиев.

  1. В раздел „Постер“:

2.1.1. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Цветелина Тодорова, Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра.

  1. В раздел „Цикъл фотографии“:

3.1.1. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Благовест Красимиров Златков, 9 клас в ПГСА, гр. Пазарджик, с ръководител инж. Стефка Нейчева.

  1. В раздел „Есе“:

3.1.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място и грамота – Габриела Тодорова, 58 ОУ „Сергей Румянцев“, гр. София.

Ръководството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ поздравява всички участници в конкурса и им пожелава много нови емоции в света на природните чудеса!