Музейна сбирка по физика

ЗА МУЗЕЯ

Музейната колекция от физични и технически прибори и установки наброява над 200 експоната. Тя е разположена във фоайетата на
катедра „Физика” и в учебните ѝ лаборатории.

Основна част от колекцията са уреди, апарати и инструменти, подбрани или разработени от членовете на катедра „Физика” за целите на
обучението на студентите в МГУ «Св. Иван Рилски». Други експонати получихме от дарители или самите ние предоставихме.

С изграждането на музейната сбирка по физика в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” целим да дадем на студентите представа за това как се случват нещата в науката, как се променят, как стават фундамент за следващи постижения.

Контакти

fizika@mgu.bg