Водещи европейски минни университети укрепват съвместно международно сътрудничество

Ректорите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София, Технически университет Минна Академия Фрайберг, Германия, Минен университет Леобен, Австрия и Технически университет Клаустал, Германия, споделиха вижданията си за развитие на преподавателската, изследователската и научна съвместна работа и се споразумяха за засилено многостранно сътрудничество. Срещата  предхожда традиционния университетски празник „Ledersprung” на Минен университет Леобен, на който студентите от първи семестър биват приветствани по случай направения избор за бъдещо професионално развитие.

Алиансът има за цел да направи водещите европейски минни университети още по-видими като модерни изследователски и образователни институции във всички аспекти на управлението на енергията и ресурсите.

По време на срещата си ректорите на минните и техническите университети подчертаха, че модерното управление на енергията и ресурсите са задължителни, особено в контекста на европейската стратегия „Зелена сделка“, с която се предвижда постигане на климатична неутралност за Европа до 2050 г. и целите за устойчивост на Организацията на обединените нации (ООН).

„От проучването през добива и рафинирането до рециклирането, нашите университети с техните профили в научните изследвания и преподаването дават значителен принос за това управлението на ресурсите да стане по-безопасно, по-щадящо околната среда и по-устойчиво на кризи. По този начин те дават незаменим принос за бъдещето, в което си струва да се живее.“ се казва в официалното изявление.

В допълнение към съвместните изследователски проекти и курсове, университетите се споразумяха за програма, която ще започне с международна конференция по кръгова икономика и климатична неутралност през септември 2023 г. в Леобен и всяка година, на ротационен принцип, домакин ще бъде различен университет от групата на алианса.