ПРИЕМ

MГУ „Св. Иван Рилски“ и Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ сключиха споразумение за взаимно сътрудничество

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще си сътрудничат за създаване на възможности за професионална реализация на студентите и повишаване на тяхната информираност по отношение на трудовите права на младежите, на които предстои да бъдат активни участници на пазара на труда и търсят своето професионално развитие.

В този контекст проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ и инж. Екатерина Асенова- изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“, подписаха споразумение за взаимно сътрудничество за създаване на условия за поддържане на редовни контакти чрез обмен знания, опит и добри практики.

Във фокуса на споразумението са също така организиране на информационни кампании, срещи, семинари, презентации и други изяви със студентите и представители на Агенцията за целенасочена политика за ефективна професионална реализация на студентите от университета.

На срещата бяха обсъдени допълнителни въпроси от общ интерес и конкретни възможности за бъдещи съвместни проекти.

1
2
3