Минно-геоложкият университет в София стана част от инициативата „Зелен остров“

В истински празник се превърна вчерашният Световен ден на околната среда, който Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отбеляза с откриването на „Зелен остров“ сред десетки студенти, академична общност и официални гости.

„Искам да поздравя Минно-геоложкия университет за неговите усилия в грижа за околната среда. Усилията се виждат – имате собствен парк, развиват се проекти, насочени към чистотата на въздуха и околната среда, намаляване на въглеродния отпечатък – задачи, изключително важни за мен, за целия екип и за града“ – каза по време на откриването г-жа Фандъкова, Кмет на Столична община.
Пространството на Зеления остров включва декорирано с цветя логото на Минно-геоложкия университет, разположени са контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, на хранителни отпадъци и компостер за зелени отпадъци. От ОП „Възраждане“ са предоставили билки, с които е изградена и билкова градина.

„Благодаря за доверието, обещавам, че ще пазим този знак – изрисуван с цветя, защото е красив, защото е знакът на нашия университет и защото вярваме, че този град, тази малка държава, може да стане по-добро място за живеене“ – каза ректорът на университета проф. Копрев.

„Заедно може да реализираме всичко това, което се случва в този красив и зелен град. За мен е важно, че хората се включват с личен принос, и когато всеки един от нас направи нещо малко, усилията ще имат резултат. Радвам се, че подобни зелени идеи се приемат и се развиват все по-добре“ – каза г-жа Билева, Зам.-кмет по екология на Столична община.
Като символ на обединените усилия на общината, бизнеса и научната общност г-жа Фандъкова, проф. Копрев и студенти от Студентски съвет посадиха три красиви чинара.