ПРИЕМ

Лекция за „зеления“ цимент беше изнесена пред студенти и преподаватели от МГУ

На  18.09.2023 г. студенти и преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ имаха удоволствието да се срещнат с проф. д-р Люсиен Велева – преподавател в Националния политехнически институт, Мерида, Юкатан, Мексико. В рамките на посещението си проф. Велева изнесе лекция на тема: „Корозионна активност на въглеродна и феритна неръждаема стомана с ниско съдържание на хром в екстракт от нов тип цимент“, на която запозна аудиторията със  свойствата на „зеления“ цимент. Характерно за него е, че с цел намаляване на въглеродния отпечатък от производството на портланд цимент, се включват други отпадъчни цимент-подобни материали вместо част от портланд-цимента. Представени  бяха резултати от изследвания върху влиянието на състава на нов суперсулфатиран „зелен“ цимент върху корозионното поведение на две европейски стомани, използвани като армировка в железобетон. Темата  даде повод за обсъждане на реални възможности за бъдещи общи изследвания.

Проф. д-р Люсиен Велева защитава докторска степен по химия и електрохимия в Българската академия на науките. От 1994 г. проф. Велева е преподавател в Националния политехнически институт в Мексико. Преди това е била ръководител на Националната лаборатория по корозия в София, България, и ръководител на секцията по атмосферна корозия към Международната изследователска група по корозия и тропикализация към Кубинската академия на науките. Проф. Велева е Doctor Honoris Causa на Университета на Долна Калифорния, UABC, Мексико (2011). Година по-късно получава награда ASTM G01, САЩ, за „изключителен принос в областта на корозионната наука и инженерство и за изключителен технически и лидерски опит“. През 2013 е удостоена с международна награда за отлична кариера на NACE (САЩ).