ПРИЕМ

Лекция на тема „Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност“

Проф. д-р инж. Николае Даниел Фита – Директор на Изследователски център по Стратегически изследвания за енергийна сигурност към Електро-механичен Факултет на университета Петрошани в Румъния изнесе лекция пред студенти и преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ на тема „Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност“.

В серия от презентации проф. Фита представи, свързани с актуалната тема за енергийната сигурност като акцентира на факторите за постигане и гарантиране на енергийна сигурност, използване на първичните енергоносители или електрическа енергия като възможно енергетично оръжие или инструмент за натиск, оценка на рисковете за енергийна сигурност (критичен анализ на национална електросистема  с цел да се гарантира Европейска сигурност) и аспекти на енергийната сигурност, свързани с националната енергийна система в България (препоръки).

Проф. Фита е гост на МГУ „Св. Ив. Рилски“ в рамките на обмен по програма Еразъм+.