Научно-развойна лаборатория по Минно оборудване

Основните дейности на лабораторията обхващат:

  • Рециклиране и модернизиране на руднични електролокомотиви за подземен извоз.
  • Разработване, рециклиране и изработване на електроапаратура във взривозащитено и нормално изпълнение за руднични локомотиви.
  • Разработване, проектиране и изработване на пускови, центро­бежни сачмени съединители за различни машини с тежки пускови режими, с инсталирана мощност от 50 kW до 1500 kW.
  • Конструиране и проектиране на руднични контактни и акумулаторни локомотиви за подземен извоз.
  • Конструиране, изработване, изследване на пусково контактна апаратура за рудничния електротранспорт и за градския електротранспорт.
  • В базата се работи по следните научно приложни направления:
  • Изследване на фрикционно механичните характеристики на триещите се повърхнини в центробежните сачмени съединители.
  • Изследване на износването на отделните механични елементи в рудничните локомотиви за подземен извоз.
  • Анализиране на авариите в електросистемата на рудничните локомотиви и разработване на по-съвършени системи за управлението и задвижването им.
  • Проучване анализ и изследване на възможностите за разработване на акумулаторен лекотоварен и пътнически електротранспорт.

Научно развойната лаборатория по Минно оборудване развива инженерингова дейност, състояща се в разработване проектиране, изработване и внедряване на различни машини, апарати и механизми, в областта на минната промишленост и енергетиката.

Членове на лабораторията

гл. ас. д-р Любен Венелинов ТАСЕВ     CV

Кабинет:   МЕМФ
Тел.: 02 9621985, 02 8060593
e-mail: luben.tasev@mgu.bg