ПРИЕМ

Контролен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Емил Димов
Тел.:  02 8060335
E-mail: emil.dimov@mgu.bg
ЧЛЕНОВЕ
Доц. д-р Калин Русков
Тел.: 02 8060362
E-mail: ruskov@mgu.bg
Доц. д-р Ваня Цолова
Тел.:  02 8060330
E-mail: vania.tzolova@mgu.bg