Контролен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Емил Димов
Тел.:  02 8060335
E-mail: emil.dimov@mgu.bg
ЧЛЕНОВЕ
Доц. д-р Майя Вацкичева
Тел.: 02 8060346
E-mail: mayavack@mgu.bg
Доц. д-р Николай Переновски
Тел.:  02 8060244
E-mail: perenovski@mgu.bg
Доц. д-р Боряна Трифонова
Тел.: 02 8060334
E-mail: boryana.trifonova@mgu.bg
Мая Минкова
Тел.: 02 8060434
E-mail: maya.minkova@mgu.bg