Конкурс по програма Еразъм+

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В рамките на програма Еразъм+ на Европейския Съюз, МГУ „Св. Иван Рилски“ удължава срока на конкурс за набиране на кандидати за обмен на:

  • Студенти с цел обучение в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“– 6 места с максимална продължителност до 5 месеца – втори семестър на учебната 2023/2024 г.
  • Студенти с цел стаж в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“– 4 места с максимална продължителност до 4 месеца – 2023/2024
  • Докторанти – 2 места със средна продължителност 20 дни – втори семестър на учебна 2023/2024

Информация относно програма Еразъм+, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, университетите, с които МГУ има договори за обмен и необходимите за кандидатстване документи може да намерите на https://mgu.bg/еразъм

 

Срок за подаване на документите 13.10.2023 г. – 12:00 ч.

Документите се подават в МГУ „Св. Иван Рилски“, Ректорат, ет. 2, инж. Костадинка Конакчийска