ПРИЕМ

Конкурс по програма Еразъм+

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В рамките на програма Еразъм+ на Европейския Съюз, проект 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996, МГУ „Св. Иван Рилски“ обявява конкурс за набиране на кандидати за обмен на:

1. Студенти с цел обучение в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“– 6 места с максимална продължителност до 5 месеца – първи или втори семестър на учебната 2024/2025 г.

2. Студенти с цел стаж в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“

  • 4 места с максимална продължителност до 3 месеца – за учебна 2023/2024
  • 4 места с максимална продължителност до 4 месеца – за учебна 2024/2025

3. Докторанти

  • 2 места със средна продължителност до 20 дни – учебна 2023/2024
  • 2 места със средна продължителност до 20 дни – учебна 2024/2025

Информация относно програма Еразъм+, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, университетите, с които МГУ има договори за обмен и необходимите за кандидатстване документи може да намерите на https://mgu.bg/еразъм

 Обявява и 1 място за обмен на служители с цел обучение, с останали средства от проект 2022-1-BG01-KA131-HED-000053594.

Срок за подаване на документите 08.05.2024 г.

Документите се подават в МГУ „Св. Иван Рилски“, Ректорат, ет. 2, инж. Костадинка Конакчийска.