Конкурс по програмата Еразъм+ за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

В рамките на програма Еразъм+ на Европейския Съюз, МГУ „Св. Иван Рилски“ обявява конкурс за набиране на кандидати за учебната 2022/2023 г. за обмен на:

  • Студенти с цел обучение – 10 места с максимална продължителност до 5 месеца;
  • Студенти с цел стаж – 2 места с максимална продължителност до 4 месеца;
  • Преподаватели с цел преподаване – 6 места с максимална продължителност до 7 дни, включително за транспорт;
  • Преподаватели с цел обучение – 5 места с максимална продължителност до 9 дни, включително за транспорт.

Информация относно програма Еразъм+, изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, университетите, с които МГУ има договори за обмен и необходимите за кандидатстване документи може да намерите на https://mgu.bg/еразъм

Срок за подаване на документите 15.04.2022 г.

Документите се подават в МГУ „Св. Иван Рилски“, Ректорат, ет. 2, инж. Костадинка Конакчийска, в плик с надпис „За конкурс Еразъм+ обмен 2022-2023 г.“