ПРИЕМ

Студентска сесия – конкурс „Геоложкото наследство на България“

На 24 април, в Музея по геология и палеонтология в Геологопроучвателния факултет при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, като част от събитийния календар, посветен на 70-годишнината на нашия университет, се проведе студентска сесия–конкурс „Геоложкото наследство на България“. По този начин беше отбелязан и Денят на Земята 22 април. Конкурсът се проведе в две категории: „Постер“ и “Story Map”. В него взеха участие студенти от четири специалности. Сесията беше открита от Декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев, а събитието беше отразено в пряко предаване по БНТ 1. (https://bnt.bg/news/geolozhkite-fenomeni-v-balgariya-v343174-317125news.html)

В края на сесията бяха наградени отличилите се студенти. В категория “Story Map” спечели Димитър Димитров, специалност „Геология и геоинформатика“ – 1 курс, а второ и трето място заеха неговите съкурсници Валентин Кабадийски и Стоян Стоянов. В категория постер победител стана Ирина Иванова, специалност „Приложна геофизика“ – 2 курс, на второ място се класира Явор Иванов, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ – 3 курс, а третото място бе за Виктор Станков, специалност „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ – 3 курс.