ПРИЕМ

Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес – 2024 г.“

Уважаеми ученици, преподаватели, родители,

Геологопроучвателният факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ кани всички ученици от 5. до 12. клас да представят познанията си за полезните изкопаеми, минералите и вкаменелостите, които се срещат по нашите земи.

Конкурсът обхваща две възрастови групи:

  • Първа възрастова група: от 5. до 8. клас
  • Втора възрастова група: от 9. до 12. клас

Възможностите за участие (по избор) са:

  • есе –  обем от 2 до 4 страници, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;
  • презентация – препоръчително до 10 слайда;
  • постер – препоръчителен размер А1, Portrait;
  • цикъл от фотографии – до 10 снимки с кратък обяснителен текст.

Материалите се изпращат на имейл dekangpf@mgu.bg заедно със заглавие,  три имена на участника, навършени години, наименование на училището, име на ръководител (ако има такъв), телефон или имейл за връзка.

Крайният срок за участие е 30 април 2024 г.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски“ на 13 май 2024 г.

Класираните на призови места във възрастова група от 9. до 12. клас ще получат възможност, след завършване на средното си образование, да се запишат в избрана от тях специалност в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

# Бъди изследовател и не забравяй, че бъдещето на Земята е в твоите ръце!