ПРИЕМ

Катедра „Икономика и управление“

Състав на катедрата

Ръководител катедра

доц. д-р Весела Емилова ПЕТРОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 397
Тел.: 02 8060396
e-mail: vessela.petrova@mgu.bg

проф. дн Юли Тодоров РАДЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 140
Тел.: 02 8060453
e-mail: yuli.radev@mgu.bg

проф. дн Добрин Петков ТОДОРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 398
Тел.: 02 8060333
e-mail: dtodorov@mgu.bg

проф. д-р Емил Иванов ДИМОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 141
Тел.: 02 8060335
e-mail: emil.dimov@mgu.bg

доц. дн Веселин Цветанов МИТЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 391
Тел.: 02 8060336
e-mail: v.mitev@mgu.bg

доц. д-р Мария Атанасова ФЪРТУНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 141
Тел.: 02 8060335
e-mail: mariya.fartunova@mgu.bg

доц. д-р Борислава Бориславова ГЪЛЪБОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 390
Тел.: 02 8060334
e-mail: borislava.galabova@mgu.bg

доц. д-р Боряна Йорданова ТРИФОНОВА     CV

Кабинет: ГПФ, 396
Тел.: 02 8060395
e-mail: boryana.trifonova@mgu.bg

ас. д-р Йоан Грозданов ХРИСТОВ ас. д-р Йоан Грозданов ХРИСТОВ  CV

Кабинет: ГПФ, 398
Тел.: 02 8060333
e-mail: yoan.hristov@mgu.bg