ПРИЕМ

Информационна среща по програма Еразъм+ 09.11.2022г.

На 09.11.2022 г. пред студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“ беше представена информация за възможностите, които предлага програмата за студентска мобилност Еразъм+.

Предвид тясната специализация на университета, целта на провежданите периодични информационни кампании е както задълбочено представяне на ползите от образователната мобилност и значението за личностното и професионално развитие, развивани чрез програма „Еразъм“, така и ясните и конкретни индивидуални стъпки от процеса за кандидатстване.

Напомняме, че има 4 места за студенти в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ с цел обучение с максимална продължителност до 5 месеца и две места с максимална продължителност до 3.5 месеца за студенти  с цел стаж. За докторанти с цел обучение – 2 места с максимална продължителност до 29 дни.

Срок за подаване на документите – 21.11.2022 г. 16.00 ч.

С какво е полезна програмата „Еразъм+“ ?

  • Дава възможност за придобиване на умения и квалификация, които да са полезни за професионалното развитие;
  • Може да се опознае нова култура и нови модели, които след това да бъдат прилагани в страната;
  • Помага да се види как практиката е свързана с изучаваните предмети и как нещата се случват в работна среда;
  • Може да се изпробва желана работна позиция;
  • Спомага за упражняване и подобряване нивото на езика;
  • Дава възможност за саздаване на нови ценни контакти;
  • Разширява хоризонта и насърчава поставяне на по-високи цели.

Повече информация ще намерите на https://mgu.bg/еразъм