ПРИЕМ

Информационен ден по Програмата „Еразъм+“ в МГУ „Св. Иван Рилски“

На 31.03.2022 г. в зала 303 в Миннотехнологичния факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ), беше проведен информационен ден за представяне на възможностите за мобилност по Програмата „Еразъм+“.

Фокус на програмата за периода 2021-2027 г. са социално приобщаване, опазване на околната среда, цифров преход и насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот.

При засилен интерес проф. д-р Маринела Панайотова – Координатор по „Еразъм+“ за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,  запозна студенти от I-ви и  II-ри курс с възможността да проведат част от обучението си в друго висше училище, партньор по Програмата, с акцент положителния ефект върху перспективите за развитие, подобряването на езиковите умения и придобиване на увереност и независимост.

Студентска мобилност може да се реализира както с цел обучение, така и с цел практика – насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.

В рамките на презентацията бяха изяснени въпроси, свързани с пътуването, настаняването и обучението в партньорски университет.

Подробна информация за условията за участие, подбора и критериите за класиране може да намерите на сайта на МГУ (https://mgu.bg/еразъм/) и във фейсбук страницата на университета (mgusofia).

Срокът за подаване на документите зимен семестър на учебната 2022/2023 г. е до 15.04.2022 г. , а за летен семестър на учебната 2022/2023 – до 15.10.2022.

Дни преди провеждане на информационния ден, по покана на ръководството на МГУ „Св. Иван Рилски“, експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси, заедно с изпълнителния директор – г-н Михаил Балабанов,  дадоха практически насоки по управлението на проекти, свързани с мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование.