ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (КТИД) на 14 юли 2022 г.

Дата за  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  и  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

за МГУ, гр. София и ФМГУ, гр. Кърджали

Катедра “Математика и информатика”

СЪОБЩЕНИЕ

На 14 ЮЛИ  2022 г.

ще се проведе:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа

за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа  (само за София)
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС МАГИСТЪР

Записване за участие за изпитите и предаване на дипломни работи в каб. 509 до 13:00ч. на 11.07.22