Издателска къща

Издателска къща „Св. Иван Рилски“ е създадена през 1999 г. с решение на Академичния съвет на МГУ „Св. Иван Рилски“. Съществуването на Издателска къща към МГУ „Св. Иван Рилски“ е престижно за Университета и регламентирано от ЗВО (ал. 2, чл. 17, т. 3).

Издателска къща „Св. Иван Рилски“ предлага:

  • Пълна предпечатна подготовка, графична обработка, набор и оформление на печат на пълноцветни рекламни материали, качествена предпечатна подготовка на учебници, помагала, ръководства, монографии, статии и др.
  • Проектиране на фирмен знак и шрифт. Оформление на визитки, бланки, пликове. Художествено оформление на печатни материали. Векторизиране на фирмени знаци и графики. Сканиране и обработка на изображения.
  • Проектиране и отпечатване всички видове рекламни материали (календари, тефтери и др., вкл. ситопечат върху химикалки) от идейния проект, през предпечатната подготовка, отпечатването и всички довършителни операции!
  • Отпечатване на бързи визитки, печати, бланки, рекламни дипляни, брошури, плакати, автореферати, печатни издания в малки тиражи, учебници, монографии и др.
  • Извършваме и едностранно и двустранно ламиниране на каталози, проспекти, плакати, календари.
  • Изработка на всякакви видове стикери и етикети от хартия и PVC фолио (бяло и прозрачно).
  • Експресен печат на малки тиражи – дипляни, проспекти, каталози, флаери и др.
  • Към Издателската къща има и книжарница, която предлага учебници, ръководства и учебни помагала за нуждите на студентите от МГУ, както и разнообразни канцеларски стоки, което значително облекчава студентите при тяхната подготовка.

Издателска къща „Св. Иван Рилски“ има богат опит в подготовката, оформлението и отпечатването на материали за научни конференции, семинари и др.

ЗА КОНТАКТИ:

доц. дн инж. Ирена Григорова, Зам. Ректор НИД

02 8060547, 02 8060203

E-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА в книжарницата на Издателска къща МГУ „Св. Иван Рилски“