Поредно забележително признание за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“!

На 04.10.2022 г. в Гербовата зала на президентството се състоя тържествена церемония по връчване на отличията на победителите в отделните категории на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“.

Д-р инж. Сергей Михалев – възпитаник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и гост- преподавател към катедра „Маркшайдерство и геодезия“ бе удостоен с Плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ на Президента на Република България за значимия си обществен принос към развитието на изкуствения интелект, информационните технологии и повишаването на безопасността в минната промишленост.

Д-р инж. Михалев участва в създаването на първия автономен сканиращ дрон, работещ в среда с липса на GNSS покритие. В резултат на успешното внедряване на проекта, разработен в сътрудничество между Exyn Technologies, Дънди Прешъс Металс Челопеч и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, за първи път в света в подземен рудник се използва автономен сканиращ дрон.  Тези системи имат пряко влияние върху безопасността в рудниците, в които са възприети като редуцират времето за престой на персонала в рудника и осигуряват безопасен достъп до недостъпни пространства.

Президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ започва през 2003 година. Тя е насочена към младите български учени и изследователи в областта на компютърните науки и има за цел да открои техни високи постижения в световен мащаб. Носителите на отличията в конкурса се определят от жури, съставено от водещи в областта учени и преподаватели.

Инж. Михалев беше номиниран  от МГУ „Св. Иван Рилски“, а на тържествената церемония присъства и проф. Ивайло Копрев.