ПРИЕМ

Отворена лекция на тема: Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност

Уважаеми колеги,

Заповядайте на лекцията Energy Security in the new context of Global Security (Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност), която ще бъде изнесена от д-р инж. Nicolae Daniel FÎȚĂ, DirectorSTRATEGIC STUDIES OF ENERGY SECURITY Research Center, ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING FACULTY, UNIVERSITY OF PETROSANI, ROMANIA, който е гост на МГУ „Св. Ив. Рилски“ в рамките на обмен по програма Еразъм+.

Лекцията ще се проведе на 17.05.2022 г. от 10.30 ч. в зала 321