ПРИЕМ

Държавни изпити и дипломни защити

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Математика и информатика) на 26-ти юни 2024 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година На 26 Юни 2024 г.  ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа  за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР   ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Икономика и управление) на 26-ти юни 2024 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 26 юни (сряда) 2024 г. ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142  за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 14.00 ч, в зала [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Подземно строителство) на 26-ти юни 2024 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 26 ЮНИ (СРЯДА) 2024 г.   от 09:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ЗАЛА 235 от 10:00 часа ще се проведе ДИПЛОМНА ЗАЩИТА В ЗАЛА 236 За студентите от специалност „ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“,  ОКС “БАКАЛАВЪР“ [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Математика и информатика) на 14-ти март 2024 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година На 14 Март 2024 г. ще се проведе: ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 13.30 часа, зала 320 за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС МАГИСТЪР Записване за участие в [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 14-ти и 15-ти март 2024 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 14 март (четвъртък) 2024 г.   от 9:00 часаще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 15 март (петък) 2024 г. от [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 15 март 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (мартенска сесия) ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 08.03.2024 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 08.03.2024 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Икономика и управление) на 14 март 2024 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” СЪОБЩЕНИЕ Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 14 март (четвъртък) 2024 г. ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142 за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 14.00 ч, в зала 142 за абсолвентите [...]

Държавен изпит (Катедра: Геология и геоинформатика) на 14 март 2024 г.

Катедра “Геология и геоинформатика” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 14 март (четвъртък) 2024 г. от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Геология и геоинформатика“, ОКС „Бакалавър“ ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА до 12.03.2024г. Каб. 266, ГПФ [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 14 март 2024 г.

КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 14 март (четвъртък) 2024 г. от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“, ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии) на 7-и март 2024 г.

Катедра “Техническа механика и машинознание” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/2024 година На 07 март 2024 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 316 (МЕМФ) за абсолвентите от специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ на ОКС БАКАЛАВЪР и ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ 07.03.2024 [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 15-ти март 2024 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” СЪОБЩЕНИЕ Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/2024 година На 15 март 2024 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност: „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС БАКАЛАВЪР и ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Геология и Геоинформатика) на 25-ти септември 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Геология и Геоинформатика” (септемврийска сесия) ще се проведат на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 18.09.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 18.09.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Математика и информатика) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 25 Септември 2023 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа, зала 19 за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 11.00 [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 25-ти септември 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 18.09.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 18.09.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 25 септември (понеделник) 2023 г. ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142 за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 25 септември 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност: "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ" на [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Подземно строителство) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 25 септември 2023 г. ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността “Подземно строителство“ на ОКС БАКАЛАВЪР. Начало на изпита 9:00 часа в зала 236. На 25 септември 2023 г. ще се [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 21-ви и 29-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 21 септември (четвъртък) 2023 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 29 септември (петък) 2023 г. от [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 5-ти юли 2023 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 5 юли 2023 г. КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 5 юли (сряда) 2023 г. от 9:00 часа ще се [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 5-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 05 юли 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 6-ти юли 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ  Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 06.07.2023 г. (четвъртък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 29.06.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 29.06.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 4-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 04 юли (вторник) 2023 г. ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142  за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 14.00 ч, в зала [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Подземно строителство) на 3-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 3 юли 2023 г. ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността “Подземно строителство“ на ОКС БАКАЛАВЪР. Начало на изпита 9:00 часа На 3 юли 2023 г. ще се проведат ЗАЩИТИ НА [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Математика и информатика) на 5-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 5 Юли 2023 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Минералогия и петрография) на 15-ти март 2023 г.

Защита на дипломна работа (Катедра: Минералогия и петрография) на 15 март 2023 г. Катедра “Минералогия и петрография” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 15 март (сряда) 2023 г.   от 14.30 часа ще се проведе ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалностите: „Приложна [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Маркшайдерство и геодезия) на 6-ти март и 17-ти март 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 06 Март 2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по МАРКШАЙДЕРСТВО за абсолвентите от специалността “Маркшайдерство и геодезия“ на ОКС БАКАЛАВЪР. На 17 Март 2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Компютърни технологии в инженерната дейност) на 14-ти март 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 14 Март 2023 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Хидрогеология и инженерна геология) на 14-ти март 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ  Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (мартенска сесия) ще се проведат на 14.03.2023 г. (вторник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 07.03.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 07.03.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 15-ти март 2023 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 15 март 2023 г. КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 15 март (сряда) 2023 г. от 9:00 часа ще се [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 9-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 09 март (четвъртък) 2023 г.   от 8.30 ч. ще се проведат ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалността: „Индустриален мениджмънт“,ОКС „МАГИСТЪР“ и от 9:00 часа  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Обогатяване и рециклиране на суровини) на 15-ти март 2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Обогатяване и рециклиране на суровини) на 15-ти март 2023 г. КАТЕДРА “ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година на 15 Март 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 09.00 часа в зала 131 [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Инженерна геоекология) на 15-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 15 Март 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 204Б за абсолвентите от специалности “ЕООС”, “БТ” на ОКС Бакалавър ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала M8A “ЕООС“, “БТ“, [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 9-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 09 март 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ" на [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Математика и информатика) на 20-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 20 септември (вторник) 2022 г. от 9:00 часа ще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Компютърни технологии в инженерната дейност“,  ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 21-ви септември 2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 21 септември 2022 г. КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 21 септември (сряда) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Подземно строителство) на 26-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 26 СЕПТЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  В ЗАЛА 235 За студентите от специалност "ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“, ОКС “БАКАЛАВЪР"

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 26-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 26 септември 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност 'Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ' на [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Икономика и управление) на 21-и септември 2022 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 21 септември (сряда) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“  и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалността: „Индустриален [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 26-ти септември 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 19.09.2022 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 19.09.2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Инженерна геоекология) на 21-ви септември 2022 г.

КАТЕДРА “ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 21 Септември 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 204Б за абсолвентите от специалности “ЕООС”, “БТ” на ОКС Бакалавър ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала M8A   [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 20-ти и 21-ви септември 2022 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” СЪОБЩЕНИЕ Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 20 септември (вторник) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 21 септември (сряда) 2022 г. от 09:00 часа   за абсолвентите от специалностите: „Открито [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 15 юли 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 15.07.2022 г. (петък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 08.07.2022 г. Срок за предаване на дипломните работи – 08.07.2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Сондиране, добив, и транспорт на нефт и газ ) на 11 юли 2022 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 11 юли 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 13 юли 2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 13 юли 2022 г. КАТЕДРА “ Геология и проучване на полезни изкопаеми ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 13 юли (сряда) 2022 г.   от 9:00 часа ще [...]

Дипломни защити към катедра „Механизация на мините“

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ КЪМ КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ“ СЪОБЩЕНИЕ до студентите, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, за предстоящи дипломни защити за учебната 2021/2022 г.: според Зап. Р – 344 / 11.05.2022 г. ДЗ ще се проведат на следните дати: 14.07.2022 г. (четвъртък); 13.10.2022 г. (четвъртък) от 10 ч, в лаб. 20 (предвижда се и дата за [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 14 юли 2022 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 14 юли (четвъртък) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 15 юли (петък) 2022 г. […]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (КТИД) на 14 юли 2022 г.

Дата за  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  и  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за МГУ, гр. София и ФМГУ, гр. Кърджали Катедра “Математика и информатика” СЪОБЩЕНИЕ На 14 ЮЛИ  2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа  (само за София) за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в […]

Държавен изпит и защити на дипломни работи на 14 юли 2022 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 14 ЮЛИ  (ЧЕТВЪРТЪК) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  В ЗАЛА  235 За студентите от специалност „ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“,  ОКС“БАКАЛАВЪР“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ще се проведат на […]

Съобщение от Катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 14 март 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на [...]

Съобщение от Катедра „Разработване на полезни изкопаеми“

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 10 март (четвъртък) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 15 март (вторник) 2022 г. от [...]

Държавен изпит кат. ГППИ

КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година На 11 Март 2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността “Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА [...]

Дипломни защити и Държавен изпит в кат. “Математика и информатика“

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година На 15 Март 2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната [...]

Съобщение от кат. „СДТНГ“ за провеждане на държавен изпит и дипломни защити

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” СЪОБЩЕНИЕ Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2020/2021 година На 12 юли 2021 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС БАКАЛАВЪРиДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала […]

Дата за дипломни защити и държавен изпит, катедра ХИГ

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 16.07.2021 г. (петък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 09.07.2021 г. Срок за предаване на дипломните работи – 09.07.2021 г.