Държавни изпити и дипломни защити

На внимание на абсолвентите, които са разписали дипломите за висше образование

Съобщение На вниманието на абсолвентите, които вече са си разписали дипломите за висше образование Дипломите са ви готови и може да си ги вземете от деканата на ГПФ! 14.09.23 г.                    Деканат ГПФ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Геология и Геоинформатика) на 25-ти септември 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Геология и Геоинформатика” (септемврийска сесия) ще се проведат на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 18.09.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 18.09.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Математика и информатика) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 25 Септември 2023 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа, зала 19 за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 11.00 [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 25-ти септември 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 18.09.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 18.09.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/24 година на 25 септември (понеделник) 2023 г. ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142 за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 25 септември 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност: "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ" на [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Подземно строителство) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 25 септември 2023 г. ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността “Подземно строителство“ на ОКС БАКАЛАВЪР. Начало на изпита 9:00 часа в зала 236. На 25 септември 2023 г. ще се [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 21-ви и 29-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 21 септември (четвъртък) 2023 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 29 септември (петък) 2023 г. от [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 5-ти юли 2023 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 5 юли 2023 г. КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 5 юли (сряда) 2023 г. от 9:00 часа ще се [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 5-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 05 юли 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 6-ти юли 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ  Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 06.07.2023 г. (четвъртък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 29.06.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 29.06.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 4-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 04 юли (вторник) 2023 г. ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9:00 часа, в зала 142  за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 14.00 ч, в зала [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Подземно строителство) на 3-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 3 юли 2023 г. ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността “Подземно строителство“ на ОКС БАКАЛАВЪР. Начало на изпита 9:00 часа На 3 юли 2023 г. ще се проведат ЗАЩИТИ НА [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Математика и информатика) на 5-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 5 Юли 2023 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Минералогия и петрография) на 15-ти март 2023 г.

Защита на дипломна работа (Катедра: Минералогия и петрография) на 15 март 2023 г. Катедра “Минералогия и петрография” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 15 март (сряда) 2023 г.   от 14.30 часа ще се проведе ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалностите: „Приложна [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Маркшайдерство и геодезия) на 6-ти март и 17-ти март 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 06 Март 2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по МАРКШАЙДЕРСТВО за абсолвентите от специалността “Маркшайдерство и геодезия“ на ОКС БАКАЛАВЪР. На 17 Март 2023 г. от 09.00 ч. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Компютърни технологии в инженерната дейност) на 14-ти март 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година На 14 Март 2023 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Хидрогеология и инженерна геология) на 14-ти март 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ  Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (мартенска сесия) ще се проведат на 14.03.2023 г. (вторник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 07.03.2023 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 07.03.2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 15-ти март 2023 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 15 март 2023 г. КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 15 март (сряда) 2023 г. от 9:00 часа ще се [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Икономика и управление) на 9-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 09 март (четвъртък) 2023 г.   от 8.30 ч. ще се проведат ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалността: „Индустриален мениджмънт“,ОКС „МАГИСТЪР“ и от 9:00 часа  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Обогатяване и рециклиране на суровини) на 15-ти март 2023 г.

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Обогатяване и рециклиране на суровини) на 15-ти март 2023 г. КАТЕДРА “ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година на 15 Март 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 09.00 часа в зала 131 [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Инженерна геоекология) на 15-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 15 Март 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 204Б за абсолвентите от специалности “ЕООС”, “БТ” на ОКС Бакалавър ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала M8A “ЕООС“, “БТ“, [...]

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 9-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година На 09 март 2023 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ" на [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Математика и информатика) на 20-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 20 септември (вторник) 2022 г. от 9:00 часа ще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Компютърни технологии в инженерната дейност“,  ОКС „Бакалавър“ и ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 21-ви септември 2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 21 септември 2022 г. КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година на 21 септември (сряда) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Подземно строителство) на 26-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 26 СЕПТЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  В ЗАЛА 235 За студентите от специалност "ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“, ОКС “БАКАЛАВЪР"

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 26-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 26 септември 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност 'Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ' на [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Икономика и управление) на 21-и септември 2022 г.

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 21 септември (сряда) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“,  ОКС „Бакалавър“  и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за абсолвентите от специалността: „Индустриален [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 26-ти септември 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 часа. Срока за записване е до 19.09.2022 г. Срок за предаване на  дипломните работи – 19.09.2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Инженерна геоекология) на 21-ви септември 2022 г.

КАТЕДРА “ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 21 Септември 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 204Б за абсолвентите от специалности “ЕООС”, “БТ” на ОКС Бакалавър ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала M8A   [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 20-ти и 21-ви септември 2022 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” СЪОБЩЕНИЕ Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 20 септември (вторник) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 21 септември (сряда) 2022 г. от 09:00 часа   за абсолвентите от специалностите: „Открито [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 15 юли 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 15.07.2022 г. (петък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 08.07.2022 г. Срок за предаване на дипломните работи – 08.07.2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Сондиране, добив, и транспорт на нефт и газ ) на 11 юли 2022 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 11 юли 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 13 юли 2022 г.

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Геология и проучване на полезни изкопаеми) на 13 юли 2022 г. КАТЕДРА “ Геология и проучване на полезни изкопаеми ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 13 юли (сряда) 2022 г.   от 9:00 часа ще [...]

Дипломни защити към катедра „Механизация на мините“

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ КЪМ КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ“ СЪОБЩЕНИЕ до студентите, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, за предстоящи дипломни защити за учебната 2021/2022 г.: според Зап. Р – 344 / 11.05.2022 г. ДЗ ще се проведат на следните дати: 14.07.2022 г. (четвъртък); 13.10.2022 г. (четвъртък) от 10 ч, в лаб. 20 (предвижда се и дата за [...]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Разработване на полезни изкопаеми) на 14 юли 2022 г.

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 14 юли (четвъртък) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 15 юли (петък) 2022 г. […]

Държавен изпит и защити на дипломни работи (КТИД) на 14 юли 2022 г.

Дата за  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  и  ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за МГУ, гр. София и ФМГУ, гр. Кърджали Катедра “Математика и информатика” СЪОБЩЕНИЕ На 14 ЮЛИ  2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа  (само за София) за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в […]

Държавен изпит и защити на дипломни работи на 14 юли 2022 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 14 ЮЛИ  (ЧЕТВЪРТЪК) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  В ЗАЛА  235 За студентите от специалност „ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“,  ОКС“БАКАЛАВЪР“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ще се проведат на […]

Съобщение от Катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година На 14 март 2022 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност ''Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ'' на [...]

Съобщение от Катедра „Разработване на полезни изкопаеми“

КАТЕДРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година на 10 март (четвъртък) 2022 г.   от 9:00 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Разработване на полезни изкопаеми“,  ОКС „Бакалавър“ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 15 март (вторник) 2022 г. от [...]

Държавен изпит кат. ГППИ

КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година На 11 Март 2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността “Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА [...]

Дипломни защити и Държавен изпит в кат. “Математика и информатика“

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година На 15 Март 2022 г. ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната дейност'' на ОКС БАКАЛАВЪР ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа за абсолвентите от специалността ''Компютърни технологии в инженерната [...]

Съобщение от кат. „СДТНГ“ за провеждане на държавен изпит и дипломни защити

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ” СЪОБЩЕНИЕ Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2020/2021 година На 12 юли 2021 г. ще се проведат: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС БАКАЛАВЪРиДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала […]

Дата за дипломни защити и държавен изпит, катедра ХИГ

СЪОБЩЕНИЕ Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (юлска сесия) ще се проведат на 16.07.2021 г. (петък) от 9.00 часа. Срока за записване е до 09.07.2021 г. Срок за предаване на дипломните работи – 09.07.2021 г.