ПРИЕМ

Държавен изпит за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“ и „Индустриален мениджмънт“ ОКС „Магистър“.

КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми”

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ“

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година на 12 юли (вторник) 2022 г. от 9.00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“ и „Индустриален мениджмънт“ ОКС „Магистър“.

Предварителното записване за участие в държавния изпит е до 7.07.2022 на email: vessela.petrova@mgu.bg