ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Инженерна геоекология) на 15-ти март 2023 г.

КАТЕДРА “ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2022/2023 година

На 15 Март 2023 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 204Б

за абсолвентите от специалности “ЕООС”, “БТ” на ОКС Бакалавър

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 10.00 часа в зала M8A

“ЕООС“, “БТ“, “УКВ”,“ОЕРУР“ и “МТО” на ОКС Магистър.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 10.03.2023г. в канцеларията на катедрата.