ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 26-ти септември 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 часа.
Срока за записване е до 19.09.2022 г.
Срок за предаване на  дипломните работи – 19.09.2022 г.