ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Хидрогеология и инженерна геология) на 25-ти септември 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (септемврийска сесия) ще се проведат на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 часа.

Срока за записване е до 18.09.2023 г.

Срок за предаване на  дипломните работи – 18.09.2023 г.