ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Хидрогеология и инженерна геология) на 14-ти март 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Държавният изпит и Дипломните защити за специалността “Хидрогеология и инженерна геология” (мартенска сесия) ще се проведат на 14.03.2023 г. (вторник) от 9.00 часа.

Срока за записване е до 07.03.2023 г.

Срок за предаване на  дипломните работи – 07.03.2023 г.