ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ) на 15-ти март 2024 г.

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2023/2024 година

На 15 март 2024 г. ще се проведат:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261

за абсолвентите от специалност: „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС

БАКАЛАВЪР
и

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 – „Булгартрансгаз”

за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС“; „Газоснабдяване” и „УГИ” на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 08.05.2024 г. в канцеларията на катедрата.