ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Подземно строителство) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година
На 25 септември 2023 г. ще се проведе
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността “Подземно строителство“
на ОКС БАКАЛАВЪР. Начало на изпита 9:00 часа в зала 236.

На 25 септември 2023 г. ще се проведат
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
за абсолвентите от специалностите “Подземно строителство“ и
„Геотехника“ на ОКС МАГИСТЪР.
Начало на дипломните защити 10:00 часа в зала 235.

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до
18.09.2023 г. в Деканата на МТФ.