ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Подземно строителство) на 3-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

На 3 юли 2023 г. ще се проведе
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността “Подземно строителство“

на ОКС БАКАЛАВЪР. Начало на изпита 9:00 часа

На 3 юли 2023 г. ще се проведат
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10:00 часа
за абсолвентите от специалностите “Подземно строителство“ и

„Геотехника“ на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до
26.06.2023., на e-mail: pavel.pavlov@mgu.bg или в деканата на МТФ.