ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Минералогия и петрография) на 15-ти март 2023 г.

Защита на дипломна работа (Катедра: Минералогия и петрография) на 15 март 2023 г.

Катедра “Минералогия и петрография”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

на 15 март (сряда) 2023 г.  

от 14.30 часа ще се проведе

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

за абсолвентите от специалностите:

„Приложна минералогия“, ОКС „МАГИСТЪР“

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ до 10.03.2022г.

Каб. 350, ГПФ

Проф. д-р Стефка Приставова