Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Математика и информатика) на 25-ти септември 2023 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година
На 25 Септември 2023 г.
ще се проведе:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа, зала 19
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 11.00 часа, зала 222
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната дейност“ на ОКС МАГИСТЪР
Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до
20.09.2023 в каб. 323 или на e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg