ПРИЕМ

Държавен изпит и защити на дипломни работи (Катедра: Математика и информатика) на 20-ти септември 2022 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година

на 20 септември (вторник) 2022 г.

от 9:00 часа ще се проведе  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

за абсолвентите от специалността „Компютърни технологии в инженерната
дейност“,  ОКС „Бакалавър“

и

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

за абсолвентите от специалността:

„Компютърни технологии в инженерната дейност“,ОКС „МАГИСТЪР“

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ДО 19.09.2022
Г. НА МЕЙЛ nikolay.yanev@mgu.bg

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ДО 19.09.2022 Г.