ПРИЕМ

Държавен изпит и дипломни защити (Катедра: Математика и информатика) на 5-ти юли 2023 г.

КАТЕДРА “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2022/23 година

На 5 Юли 2023 г.
ще се проведе:
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната
дейност“ на ОКС БАКАЛАВЪР
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ от 10.00 часа
за абсолвентите от специалността “Компютърни технологии в инженерната
дейност“ на ОКС МАГИСТЪР

Записване за участие в изпита и предаване на дипломни работи до
29.06.2023 в каб. 323 или на e-mail: nikolay.yanev@mgu.bg